מיל”ם

מרכזי הייעוץ למשפחות (מיל”ם) נועדו לסייע לכל מי שמתמודד עם מחלת נפש של בן משפחה: להורים של חולים, לבני זוג הנשואים לנפגע נפש, לאחים של נפגעי נפש וכמו כן, לילדים של נפגעי נפש.

השירות הניתן במסגרת המרכזים הוא אישי, קבוצתי ומשפטי, ומטרתו הענקת מידע אודות המחלה לבני המשפחה, מידע על הטיפול התרופתי ותופעות הלוואי הנלוות אליו, מידע בנושא שירותי השיקום העומדים לעזרתו של נפגע הנפש, מתן עזרה בהתמודדות עם סירוב ליטול תרופות, הזנחה עצמית, הסתגרות, התנגדות לקיום קשר עם גורם טיפולי והתנהגות אלימה.

« Back to Glossary Index
תאריך: