ראשי / מילון מונחים / חוק נכי נפש בקהילה

חוק נכי נפש בקהילה

חוק שיקום נכי נפש בקהילה נחקק בשנת 2000, וקבע את זכותם של אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית לקבל שירותי שיקום באמצעות “סל שיקום”, כדי לקדם את שילובם בקהילה.

תרומה

החוק מגדיר מי זכאי לשיקום פסיכיאטרי, וקובע את תחומי הסיוע ומינוי מתאם טיפול שיהיה אחראי ליישום מתן מכלול השירותים שלהם זכאי אדם עם נכות נפשית.

מטרתו של החוק היא לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח ‘חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו’.

« Back to Glossary Index
תאריך: