הדחקה

הדחקה היא מנגנון הגנה האחראי לסילוקם של זכרונות, רגשות, דחפים או מחשבות מן המודע אל התת מודע בשל איומם על האני (האגו).

ההדחקה מאפשרת לשלוט בדחפים חזקים שמנגנוני הגנה אחרים אינם מצליחים לשלוט בהם.

תסמינים

רמז לקיומם של חוויות, רגשות, ומחשבות מודחקים ניתן לגלות באמצעות חלומות, פליטות פה ופליטות קולמוס. הדחקה היא מנגנון יעיל אך מסוכן, שכן הניתוק מן הרגש והיצר עלול לפגוע קשה בשלומה של האישיות ולהוות בסיס ליצירת מחלות נפש.

השקעה של אנרגיה רבה בשמירת ההדחקה מגבילה את כמות האנרגיה הזמינה להתנהגויות יצירתיות ובונות. לדוגמה, אופיינית הדחקה של מאורעות, בני אדם ומקומות בעלי אסוציאציה רגשית שלילית: כישלון עסקי או אישי יכול להיות מודחק בגלל איומו על ה”אני” ועל הדימוי העצמי של האדם.

ההדחקה פועלת לצדו של מנגנון הגנה פסיכולוגי נוסף, הנקרא “הכחשה“.

« Back to Glossary Index
תאריך: