ראשי / Service / ניהול איכות וסיכונים

ניהול איכות וסיכונים

רקע

עמותת אנוש מקדמת באופן משמעותי את תחום העבודה המקצועית. כחלק מכך מפתחת העמותה מנגנונים מובנים לבדיקה שיטתית של יעילות ואפקטיביות העבודה. לשם כך נבנה תחום איכות השירות וניהול סיכונים. התחום עוסק בהערכת עבודת השיקום באופן כמותי ואיכותי, במטרה לקדם תהליכי הפקת לקחים ולמידה וכדי להוביל לשיפור מתמיד באיכות השירות הניתן למתמודדים ובני המשפחה.

הפעילות בתחום מגבירה את יכולתנו לדעת, ללמוד, להעריך ולתקן ותורמת ליצירת מובילות ארגונית כלל ארצית במתן שירותי שיקום איכותיים.

מטרות התחום

 • פיתוח תרבות ארגונית הכוללת עמידה בסטנדרטים ניהוליים ומקצועיים, עבודה אפקטיבית מכוונת לתוצאות, תרבות שמעודדת למידה עצמית והפקת לקחים ותרבות שמכוונת למצוינות ומקדמת מתן שירות מיטבי.
 • התחום מקדם יצירת מערך עבודה אופטימאלי הבא לידי ביטוי ביצירת אינציקלופדיה פנימית של נהלים והוראות עבודה שמאגדים בתוכם ידע וניסיון רב שהצטברו בעמותה.
 • התחום מקדם סטנדרטיזציה בשירותי השיקום.
 • התחום יוצר תהליך של שיפור מתמיד בביצועים.
 • התחום יוצר אווירה של חדשנות ויצירתיות.

איך זה עובד?

 • שיפור איכות השירות בתחומי השיקום באמצעות הדרכות לצוותים בנושא סטנדרטים ובקרות.
 • שיפור הטיפול באירועים חריגים על ידי מעקב אחר אירועים בעת התרחשותם ומתן הדרכה ויעוץ למנהלים ועובדים.
 • קידום הערכות למצבי חירום.
 • ליווי הסניפים בהקשר לכל שיטות ההערכה של משרד הבריאות: בקרות, סוקרי איכות, מדדי תוצאה ופידליטי.
 • ניתוח התוצאות והסקת מסקנות.

למה זה חשוב?

 • יצירת נהלים פנימיים והנחיות שעוזרות בביצוע העבודה ויוצרות תשתית למתן שירותי שיקום אפקטיביים ויעילים.
 • הנגשת הסטנדרטים של משרד הבריאות באמצעות שימוש בכלים הדרכתיים: הוראה, למידה והזדהות באווירה חיובית, בדגש על למידה, שותפות ושקיפות.
 • שיטת העבודה הינה מובנת והשאלות מתמקדות בתמונה הכוללת, "הדגשת מה נעשה" ולא "מי עשה".
 • הפעילות בתחום מורידה את רמת הסיכונים ותורמת לתחושת הביטחון של המנהלים והעובדים.

 

מנהלת התחום עתליה מלאך, atalia@enosh.org.il

ליעוץ טלפוני ניתן להתקשר לקו מקשיבים מניסיון – 1-700-551-616