ראשי / Rights / סיוע משפטי בייצוג בגירים כשרות משפטית ואפוטרופסות

סיוע משפטי בייצוג בגירים כשרות משפטית ואפוטרופסות

פרטי ההתקשרות של יחידות האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים העוסקות בייצוג בגירים בנושאים של כשרות משפטית ואפוטרופסות.

מתמודדים ובני משפחה שנתקלים בקשיים, בעיות וחסמים יכולים להסתייע בשירות זה.

 

מצורף טופס בקשה לסיוע משפטי ופרטי התקשרות עם המחוזות של האגף ברחבי הארץ.

פרטי התקשרות עם המחוזות לתחום הכשרות המשפטית ולתחום ייצוג זקנים – להפצה – 3-16

טופס בקשה לסיוע משפטי

תאריך: