ראשי / Rights / חוק נכי נפש בקהילה

חוק נכי נפש בקהילה

העמותה פועלת לקידום חקיקה הנוגעת לזכויותיהם של המתמודדים עם מגבלה נפשית ומעקב אחר ביצוע של חוקים וחקיקת משנה.

העמותה פעלה בעבר בשיתוף פעולה עם ארגוני הורים וארגוני צרכנים על מנת לקדם את חוק שיקום נכי נפש בקהילה, שהתקבל לבסוף בשנת 2000, לאחר מאבק של שנים. מטרת החוק: “לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו”. החוק קבע לראשונה שמעמדם של חולי נפש יהיה שווה לזה של בעלי נכויות אחרות, באמצעות מתן זכויות בסיסיות על ידי המדינה במסגרת תהליך שיקום.

תאריך: