ראשי / Rights / הרפורמה בבריאות הנפש

הרפורמה בבריאות הנפש

הרפורמה בבריאות הנפש

ב-1.7.2015 נכנסה לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש, לפיה הועברה האחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים. משמעותו של מהלך זה היא איחוד של רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויצירת כתובת אחת לאספקת שירותים אלו, שהיא קופות החולים.

מטרת הרפורמה

מטרת הרפורמה בבריאות הנפש היא להגדיל את איכות, זמינות ונגישות שירותי בריאות הנפש בישראל. עשרות מרפאות לבריאות נפש ייפתחו ברחבי הארץ, אפשרויות הטיפול ע"י אנשי מקצוע שונים יגדלו, שעות פתיחת המרפאות יתרחבו, וזמני ההמתנה לטיפול יתקצרו. מאחר והזכאות לטיפול נפשי כלולה בסל הבריאות, הרי שהטיפול הנפשי יינתן לכלל האזרחים בעלות מינימלית של השתתפות עצמית (כבשאר תחומי הרפואה הכללית).

בצד השיפור באיכות השירות, צפויה הרפורמה לתרום משמעותית לצמצום הסטיגמה החברתית כלפי המתמודדים עם מצוקה נפשית בישראל. שילוב הטיפולים הנפשיים במסגרת מרפאות מקצועיות כלליות, והנגשת השירות לכלל האוכלוסייה, צפויים להקטין את התיוג של המתמודדים עם מצוקה נפשית בחברה כ"חולי נפש", לחזק את המודעות הציבורית לנושא, ולהקל על הסובלים מקשיים נפשיים את ההשתלבות בקהילה.

בצד העברת האחריות על אספקת שירותי בריאות הנפש לקופות החולים, משרד הבריאות ימשיך לבקר ולפקח על קופות החולים, על מנת לוודא כי ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל אזרחי ישראל.

שאלות ותשובות

זכאות לטיפול נפשי, פנייה לטיפול והמשך טיפול

מי זכאי לקבל טיפול נפשי?

כל תושב שזקוק לכך לפי שיקול דעת מקצועי, בכל גיל – זכאי לקבל שירותי בריאות נפש. אין שינוי בזכאות לטיפול. מי שהיה זכאי לטיפול לפני 01/07/2015 יהיה זכאי גם לאחר מועד זה.

למי אני פונה כדי לקבל טיפול?

על מנת לקבל טיפול נפשי ניתן לפנות לרופא המשפחה או למוקד קופת החולים (אליה שייכים). פרטים נוספים באתרי האינטרנט של קופות החולים.

היכן יינתן הטיפול?

בהתאם להפניית קופת החולים אליה שייכים, הטיפול יינתן במרפאות בריאות נפש של קופות החולים, במרפאות משרד הבריאות או במרפאות נוספות איתן התקשרה הקופה. בנוסף, קופות החולים יוכלו להציע שירות על ידי מטפלים עצמאיים, שלא במרפאה לבריאות הנפש. לקבלת פרטים בדבר קבלת הטיפול והסדרי התשלום, יש לפנות לקופות החולים.

כמה עולה הטיפול?

 • טיפול תרפויטי הניתן במערכת מרפאות בריאות הנפש – ללא עלות.
 • עבור ביקור אצל רופא פסיכיאטר, במסגרת מרפאה לבריאות הנפש או במסגרת בית חולים פסיכיאטרי תיגבה השתתפות עצמית של בין 24-27 ₪ לרבעון "צף" (תלוי בקופת החולים) – בדומה לביקור אצל רופא שניוני.
 • עבור ביקור אצל פסיכיאטר במרפאת חוץ פסיכיאטרית של בי"ח כללי תיגבה השתתפות עצמית של 32 ₪ לרבעון "צף" (תלוי בקופת החולים).
 • הקופה רשאית להציע טיפולים על ידי מטפלים עצמאיים. במקרה זה ההשתתפות העצמית תהיה כדלהלן (נכון ל-1.7.2015):
  – טיפול ראשון – 55 ₪
  – מעבר לטיפול הראשון – 132 ₪
  – טיפול קבוצתי – 60 ₪
  התשלום המרבי יעודכן בחוזר עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות. יודגש, כי הטיפול על ידי המטפל העצמאי מיועד רק למי שאינו מעוניין בשירות במרפאה לבריאות נפש. ההשתתפות העצמית תיגבה רק עבור טיפול נפשי אצל רופא פסיכיאטר.

על קופת החולים לפרסם את ספקי השירות העומדים לרשות מבוטחיה (בתי"ח, מרפאות בריאות הנפש, מטפלים במרפאות הקופה ומטפלים עצמאיים) ודרכי הפניה של המבוטחים אל ספקים אלו. הפרסום ייעשה בסניפי הקופה ובאתר האינטרנט של הקופה.

האם ישנו פטור מתשלום למקבלי גימלה מהביטוח הלאומי?

כן. מי שמקבל גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי – פטור מתשלום השתתפות עצמית בעד ביקור אצל רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים (אין פטור מהשתתפות עצמית עבור טיפול אצל מטפלים עצמאיים).

האם מטופל חדש יכול להגיע לטיפול נפשי ישירות ולא דרך רופא המשפחה?

כל קופה אחראית לקבוע את הסדרי הפניה עבור מבוטחיה, כאשר יתכן שההסדרים יהיו מסוגים שונים. עם כניסת הרפורמה לתוקף, כל הקופות מפרסמות באתרים שלהן את דרכי הפניה המפורטות.

מטופל שנמצא במסגרת שיקומית (הוסטל/דיור מוגן וכד') – היכן יוכל לקבל טיפול נפשי?

אדם הנמצא במסגרת שיקום זכאי לקבל טיפול נפשי במרפאות לבריאות נפש ברחבי הארץ, בהתאם להסדרים של הקופה שבה הוא מבוטח, באופן זהה למי שאינו נמצא במסגרת כזו.

האם הטיפול בבריאות הנפש מותנה באבחנה פסיכיאטרית והאם זה נכון שלא יינתן טיפול למצבי חיים כגון גירושין, אובדן בן משפחה וכו'? 
מי שסובל ממצוקה נפשית יקבל טיפול. כדי לטפל יש לדעת ממה האדם סובל. כאשר מצבי החיים מעוררים מצב נפשי של דיכאון או חרדה, הפרעה רגשית או תפקודית, או הפרעה התנהגותית מכל סוג, יינתן הטיפול בהתאם לצורך הנפשי.

למי ניתן לפנות במקרה של תחושת מצוקה נפשית וצורך בטיפול מידי?

במקרה של מצוקה נפשית וצורך מידי בטיפול, ניתן לפנות לגורם המטפל או לרופא המשפחה. במידה שאינם זמינים, או במקרי חירום, ניתן לפנות לחדר מיון פסיכיאטרי לקבלת טיפול.

 

משך הטיפול והיקפו

אילו שירותי בריאות נפש כלולים בסל?

בסל נכללים שירותי אשפוז פסיכיאטרי בבתי חולים פסיכיאטריים או במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כללים וכן השירותים המרפאתיים הבאים:

 • שירותי איבחון, הערכה, ייעוץ וטיפול פסיכותרפויטי, התערבות במשברים, טיפול אישי, משפחתי, קבוצתי, מעקב, תמיכה ואחזקה, וביקורי בית במידת הצורך.
 • טיפול יום במרפאה.
 • מתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית על מבוטח, לאחר בדיקה במרפאה, על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על פי צו בית משפט בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נפש.
 • שירות למבוטח המקבל שירות מרפאתי, לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום אזורית לפי חוק שיקום נכי נפש ובכלל זה הכנת חוות דעת לוועדה.

השירותים יינתנו על בסיס שיקולים קליניים ומקצועיים של אנשי המקצוע המטפלים, כבכל מקצועות הרפואה.

האם יוגבל מספר הטיפולים הניתנים בבריאות הנפש?

מספר הטיפולים בבריאות הנפש אינו מוגבל. כל אדם יקבל טיפול נפשי לפי שיקול דעת מקצועי של מטפליו וע"פ צרכיו ומצבו.

האם קיים חשש לקיצור אשפוזים עקב שיקולים כלכליים?

לא קיים חשש כזה. אורך האשפוז יקבע על פי מצבו הרפואי של המטופל ולא משום שיקול זר אחר.

 

העברת מידע לקופות החולים

האם המידע עובר לקופת החולים?

בתקופת ההכנה לרפורמה, עד ל-01/07/2015, וכדי לשמור על רציפות בטיפול, מעבירות המרפאות ובתי החולים מידע מינימלי באישור המטופל לקופות החולים על המטופלים שצפויים להמשיך  בטיפול גם אחרי 01/07/2015. המידע כולל: מקום הטיפול, מספר ת.ז. ואבחנה בלבד. המידע מאובטח ושמור ע"פ כל כללי הסודיות.

האם קיים חשש לפגיעה בפרטיות ובסודיות הרפואית עקב חשיפת המידע לקופות החולים והאפשרות להעברת מידע לצבא?

משרד הבריאות רגיש לצורך בשמירה על סודיות ופרטיות מטופלים. נכון להיום, קופות החולים מנהלות מידע רגיש ביותר ועושות זאת באחריות ובהתאם להוראות הדין בדבר חובת שמירת הסודיות, הפרטיות והאתיקה הטיפולית. על פי דין ודרישה מידע מועבר לצבא וזאת בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והתקנות.

 

זכויות המטופלים ובני משפחותיהם

היכן ניתן לקבל מידע על זכויות המטופלים בבריאות הנפש ובני משפחותיהם?

מידע על זכויות מטופלים במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש מתפרסם במגוון ערוצים, הן על ידי משרד הבריאות והן על ידי קופות החולים, כאשר המקור המוסמך והמתעדכן מופיע באתר משרד הבריאות.

כיצד מתמודדים עם העברת מידע למשפחה?

הרפורמה ושינוי זהות המבטח אינו משנה את הנוהג והמחויב כיום בכל הנוגע למסירת מידע למשפחות.

דרכי פנייה לנציבות קבילות הציבור במשרד הבריאות:

טלפונים: 5400*, 08-6241010

פקס: 02-5655981

דוא"ל: kvilot@moh.health.gov.il

שאלות נוספות

תחלואה כפולה נפש והתמכרויות בעידן הרפורמה – איזה מענה יינתן במסגרת קופות החולים למתמודדים עם תחלואה כפולה?

תחלואה כפולה כוללת הפרעות נפשיות יחד עם שימוש לרעה / התמכרות לחומרים פסיכואקטיביים (סמים, אלכוהול, תרופות מרשם ממכרות וכדומה). נושא האשפוז הפסיכיאטרי בעבור מקרים הסובלים מהידרדרות נפשית בעקבות או על רקע תחלואה כפולה נמצא באחריות קופות החולים. גמילה מרצון נשארת באחריות המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות.

בנוגע למענה פסיכיאטרי עבור אנשים הסובלים מהתמכרות לסמים אופיאטיים והנמצאים במרכזים לטיפול תרופתי ממושך (מתדון, סובקסון), זה יינתן בקופות כאשר המסגרות לטיפול בהתמכרויות במימון משרד הבריאות נשארות אחריות לאספקת הטיפול הכולל.

כאשר יש צורך בהפניה למשרד הרווחה להמשך טיפול שיקומי, המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות תסייע כגורם מתווך.

בימים אלו המשרד מקיים דיונים מול הקופות על מנת לפתח מודלים חדשים בתחום מרכזים אינטגרטיביים בתחום תחלואה כפולה. עד למציאת פתרון מתאים, הציבור ימשיך לקבל את השירותים במרכזים המוזכרים לעיל ללא כל שינוי.

האם יהיה מענה חירום נפשי בדומה למגן דוד אדום בפריסה ארצית?

בדומה למצב הקיים לפני העברת האחריות לקופות, גם לאחר כניסת הרפורמה לתוקף במקרה חרום ניתן יהיה לפנות לחדרי המיון של בתי החולים הפסיכיאטרים (ללא כל צורך בהפניה או בתשלום אגרה). פנייה לחדר מיון של בית חולים כללי (ולא בי"ח פסיכיאטרי) – ימשיך להיות מחוייב בתשלום השתתפות עצמית, אלא אם התמלאו התנאים  לפטור להשתתפות, כמו בכל פנייה אחרת לחדר המיון וכפי המצב גם היום.

האם חל שינוי בנוגע לסמכות לאשפוז בכפיה?

לא חל שינוי בנוגע לאשפוז בכפיה.

האם מתמודד שמשולב בהוסטל כוללני שיש לו פסיכיאטר זכאי גם לשירות פסיכיאטרי בקופה?

מתמודדים שמשולבים בהוסטלים כוללניים אף הם זכאים כמו כל אזרח לשירותי הקופה בהתאם לצורכיהם. ישנה חשיבות לתיאום הטיפול בין שני אנשי מקצוע אלו.

תאריך: