ראשי / Rights

Rights

דעו את זכויותיכם

מהן הזכויות המגיעות למתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטרית? מהי מוגבלות פסיכיאטרית? מהי קצבת נכות? כיצד ניתן לקבל אותה? כיצד ניתן לקבל עזרה בדיור? מהו סל שיקום? כיצד ניתן לקבל אותו? כיצד ניתן למצות את מירב הזכויות הקיימות? מחפשים תשובה לכל השאלות ? לחצו על הקישור

חוק נכי נפש בקהילה

העמותה פועלת לקידום חקיקה הנוגעת לזכויותיהם של המתמודדים עם מגבלה נפשית ומעקב אחר ביצוע של חוקים וחקיקת משנה.

מימוש הזכאות לסל שיקום באנוש

במאמר זה תוכלו למצוא תשובות לשאלות הנוגעות לקבלת הזכאות לסל שיקום, מהם השירותים הניתנים במסגרת סל שיקום באנוש, ואיך ניתן לממש את הזכאות

כשרות משפטית ואפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס הינו תהליך משפטי שבאמצעותו מעניק בית המשפט לאפוטרופוס את האחריות ואת הסמכות לדאוג לענייניו של אדם אחר ולקבל החלטות בעבורו. זאת כאשר בית המשפט סבור כי אותו אדם אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו.

סיוע משפטי בייצוג בגירים כשרות משפטית ואפוטרופסות

פרטי ההתקשרות של יחידות האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים העוסקות בייצוג בגירים בנושאים של כשרות משפטית ואפוטרופסות. מתמודדים ובני משפחה שנתקלים בקשיים, בעיות וחסמים יכולים להסתייע בשירות זה.   מצורף טופס בקשה לסיוע משפטי ופרטי התקשרות עם המחוזות של האגף ברחבי הארץ. פרטי התקשרות עם המחוזות לתחום הכשרות המשפטית ולתחום ייצוג זקנים – להפצה –… Continue reading ›

אשפוז ושירותים מרפאתיים
אשפוז ושירותים מרפאתיים

השירות המרפאתי הציבורי בבריאות הנפש ניתן כיום בחלקו בתחנות המופעלות על ידי משרד הבריאות ובחלקו על ידי קופות החולים.

סל שיקום

מהו סל שיקום? סל שיקום בא להגדיר את מגוון השירותים הניתנים במסגרת חוק שיקום נכי נפש בקהילה, אשר נחקק במטרה להגביר את יכולת ההשתלבות של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות בקהילה. כמו כן, מטרה מרכזית של הסל היא ליצור תשתית שיקומית מתאימה להתפתחותם של נכי הנפש בתוך הקהילה, בדרגה מרבית של עצמאות, כבוד ואיכות חיים…. Continue reading ›

הרפורמה בבריאות הנפש
הרפורמה בבריאות הנפש

ב-1.7.2015 נכנסה לתוקפה הרפורמה בבריאות הנפש, לפיה הועברה האחריות הביטוחית על שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים. משמעותו של מהלך זה היא איחוד של רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויצירת כתובת אחת לאספקת שירותים אלו, שהיא קופות החולים.

גמלאות וקביעת אחוזי נכות בביטוח הלאומי
גמלאות וקביעת אחוזי נכות בביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי מהווה מעין "חברת ביטוח ציבורית". המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף המופקד על קביעת סוג הנכות, בין אם מדובר בנכות פיזית ובין אם בנכות נפשית, ושיעורה נקבע על פי אמות מידה ומבחנים הקבועים בתקנות לחוק ביטוח לאומי.