ראשי / FAQ / הילד מידרדר. מה עושים?

הילד מידרדר. מה עושים?

בתקופה האחרונה יש התדרדרות במצבו של בננו, הוא מסתגר בחדרו, הפסיק לאכול ואנחנו דואגים לו מאוד. למרות מאמצינו הוא מסרב לראות רופא ודוחה כל ניסיון לעזור לו. מה אפשר לעשות?

המצב שאתם מתארים מדאיג ונשמע שכדאי לשקול פנייה לטיפול בכפייה. ניתן לבדוק או לאשפז אדם בכפיה כאשר הוא מסוכן לעצמו ו/או לסביבתו. במצב כזה צריך לפנות לפסיכיאטר המחוזי דרך איש מקצוע כגון רופא משפחה, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או על ידי פניה ישירה שלכם בכתב. בפניה יש לפרט את מצבו של הבן ולהדגיש את המצבים בהם הוא מהווה סכנה לעצמו.

על סמך המידע הזה הפסיכיאטר המחוזי יחליט האם לזמן אותו לבדיקה כפויה. אם הוחלט על בדיקה כפויה, הוא יזומן על ידי מברק להגיע לבדיקה של פסיכיאטר בבית חולים פסיכיאטרי, ואם לא יגיע ישלחו אחים מאשפזים לקחתו. בבדיקה בבית החולים יכול הפסיכיאטר הבודק להחליט על צורך באשפוז כפוי. גם אז הוא יצטרך לקבל את אישור הפסיכיאטר המחוזי. לאחר חמישה ימים מיום האשפוז הראשון בכפייה תתקיים ועדה פסיכיאטרית כדי לבדוק את מצבו ולאפשר לו לערער על האשפוז.