ראשי / FAQ / איך פונים אלינו?

איך פונים אלינו?

ניתן לפנות אלינו באמצעות אחד מהגורמים המטפלים:

  • תחנה לבריאות הנפש, בית חולים, רווחה, ביטוח לאומי, הוסטלים וכדומה
  • וועדת סל שיקום על ידי מילוי טפסי סל שיקום (אותם ניתן לקבל בסניפי אנוש או בלשכות הפסיכיאטור המחוזי). ניתן למלא את הטפסים בעזרת איש מקצוע ואפשר גם באופן עצמאי על ידי הפונה
  • פנייה באופן פרטי על ידי משפחה או האדם עצמו כאשר ניתן גם לקבל את השרות באופן פרטי על פי תעריפי משרד הבריאות – במידה ואין זכאות לסל שיקום