ראשי / FAQ / איך מתמודדים עם הסירוב ליטול תרופות?

איך מתמודדים עם הסירוב ליטול תרופות?

אחותי, הסובלת ממחלה נפשית וגרה בבית הורי, הפסיקה לפני כשנה להגיע למעקב פסיכיאטרי. הורי במלחמה מתמדת איתה שתיקח תרופות, אך היא מסרבת. מה ניתן לעשות?

כשאדם אינו מסוכן לעצמו ואינו מסוכן לסביבתו אין אפשרות לכפות עליו טיפול. ידוע שלוקח לאדם המתמודד עם מחלה נפשית זמן כדי להשלים ולקבל את המחלה ואת הצורך בטיפול. משך הזמן משתנה מאדם לאדם. יש כאלה המתמידים במעקבים ובנטילת הטיפול, אך יש אחרים שמתנגדים למצב ולטיפול.

במקרה כזה אנחנו יודעים שבני משפחתו של המתמודד, המקבלים תמיכה וייעוץ, יכולים לסייע בצורה טובה יותר למתמודד עצמו. יש לדאוג לכך שאת והוריך תגיעו לאחד ממרכזי הייעוץ למשפחות הקיימים בארץ כדי לקבל תמיכה וייעוץ. השתתפות במפגשים פרטניים עם אנשי מקצוע, כמו גם השתתפות בקבוצות עוזרת מאוד להתמודד עם הקושי ולעיתים משפיעה גם על תהליך ההתמודדות עם קרוב המשפחה המתמודד.