ראשי / Blog / מעבר מאפוטרופסות לקבלת החלטות נתמכת

מעבר מאפוטרופסות לקבלת החלטות נתמכת

מעבר מאפוטרופסות לקבלת החלטות נתמכת

כנס סעיף 12 של ארגון בזכות ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ביום שני האחרון 21.12.2015 התקיים כנס של ארגון “בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות” ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות המסכם תכנית שנקראת “מיזם סעיף 12” לבחינה של מודל שנקרא “קבלת החלטות נתמכת” לאנשים עם מוגבלויות אשר מונה להם אפוטרופוס והוא נבנה לאור סעיף 12 לאמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות עליה חתומה גם מדינת ישראל.

בכנס לקחו חלק שרת המשפטים, גב’ איילת שקד, כב’ השופטת בדימוס איילה פרוקצ’יה המשמשת נשיאת “בזכות”, חברת הכנסת קארין אלהרר, מנכ”לית משרד המשפטים, גב’ אמי פלמור נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, מר אחיה קמארה נציגי היחידה לסיוע משפטי ומחלקת החקיקה במשרד המשפטים, נציגי משרד הרווחה  והייעוץ המשפטי לכנסת המעורבים בהליך החקיקה בנושא. כמו כן לקחו חלק ביום זה נציגי הארגונים של אנשים עם מוגבלויות בישראל, ארגוני משפחות ובהם עוצמה, וכן נציגי הארגונים הלוקחים חלק בקואליציית הארגונים לקידום כשרות משפטית, בה עמותת אנוש לוקחת חלק.

האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

האמנה התקבלה על ידי האו”ם (ארגון האומות המאוחדות) על מנת להבטיח את כיבוד הזכויות* של אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם. האמנה מכירה בזכותם של אנשים עם מוגבלות לחופש, לכבוד ולשוויון ככל אדם אחר. האמנה מתייחסת לזכויותיהם של אנשים ם מוגבלות בתחומי חיים רבים וקובעת עקרונות משותפים, בין-לאומיים, לפעולה בתחומים אלה. במרכז האמנה עומד עיקרון ההכלה שפירושו חברה פתוחה ונגישה לכול, המאפשרת לאנשים עם מוגבלות להיות חלק ממנה. האמנה מדגישה את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות עצמאיות בעניין חייהם האישיים. כמו כן האמנה מחייבת את המדינה להתייעץ עם אנשים עם מוגבלות וארגוניהם בכל מדיניות ציבורית הקשורה אליהם בהתאם לעיקרון “שום דבר עלינו בלעדינו” (nothing about us without us). הנה קישור לאמנה.

סעיף 12 לאמנה מהו?

סעיף 12 לאמנה משקף את ההכרה השווה של אנשים עם מוגבלויות בפני החוק, ואת חובתה של המדינה לוודא שלאנשים עם מוגבלות יש גישה לתמיכה מתאימה למימוש זכויותיהם וחובותיהם המשפטיות.

 דוגמה לתמיכה זו היא “קבלת החלטות נתמכת”, תמיכה של אדם אחר שמסייע לאדם עם מוגבלות לקבל החלטות בכוחות עצמו. אמצעי נוסף הוא מנגנון של ייפוי כוח מתמשך שבו האדם מגדיר מי הוא מעוניין שיטפל בענייניו השונים כאשר הוא לא יהיה מסוגל לדאוג להם. אמצעי אחר שנמצא בשימוש נרחב, והוא מושא לביקורת רבה בעיקר ביחס לאנשים עם מוגבלות וזקנים הוא מוסד האפוטרופסות.

אפוטרופוס הוא אדם שמונה בידי בית המשפט לקבל החלטות במקום אדם אחר, שאיננו מסוגל לדאוג לענייניו בכוחות עצמו. אדם שמונה לו אפוטרופוס מכונה “חסוי”. החוק הישראלי מעגן הסדרים אלה בחוק משנות השישים שנקרא “חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות”.

האמנה הבינלאומית וסעיף 12 בה בפרט, דורשים מהמדינות לבחון הסדרים חלופיים טרם מינוי אפוטרופוס ושכל הסדר כזה ייעשה בצורה מידתית, לפי הצורך בלבד ולא מעבר לכך.

ברחבי העולם גוברת ההכרה בכך שהכלי של מינוי אפוטרופוס הוא כלי הכולל הגבלה מאוד חריפה על זכויות אדם, ומהווה פגיעה בדימוי העצמי וביכולות האדם, ולכן חלופות לו הינן נדרשות והשימוש בהם הולך וגובר.

מיזם סעיף 12

מיזם סעיף 12 הנו פיילוט שפיתחו ארגון בזכות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וארגונים שותפים נוספים, שיועד לאנשים אשר נמצאים תחת אפוטרופסות ואשר ביקשו לפתח את העצמאות שלהם באמצעות תמיכה. בפיילוט השתתפו כעשרים אנשים עם מוגבלויות שונות (מהם תשעה אנשים עם מוגבלות נפשית) שלוו על ידי “תומך החלטה” בליווי אישי במשך שנה. הפיילוט כלל ייעוץ פיננסי ומשפטי. (עוד על המיזם ועל עשיית ארגון בזכות בתחום ניתן לקרוא בקישור זה)

ניתן להתרשם מהסיפורים השונים של משתתפי המיזם בקישורים הבאים:

סרטון מסכם למיזם סעיף 12

סרטונים על המשתתפים במיזם ועל אנשים המתמודדים עם הליך הסרת אפוטרופסות :

הסיפורים של גליה, שחר ודני

הסיפור של חורש

הסיפור של דנה

הסיפור של אלכס

תמצית הכנס בדבר קבלת החלטות נתמכת

במהלך הכנס הוצגו התובנות שעלו במסגרת הפיילוט לגבי תמיכה בקבלת החלטות ובכלל זה הדילמות השונות המתעוררות כאשר אנו בוחנים מצבים שונים שבהם נתקלים אנשים עם מוגבלויות. היום כלל קטעי הצגה שהועלתה על ידי אנשים עם וללא מוגבלות המציגים קטעי חיים המשקפים דילמות אלה. לאחר כל קטע התייחסו אנשי מקצוע ופעילים חברתיים להתייחסות. ד”ר עו”ד מיטל סגל רייך מהיחידה לסיוע משפטי התייחסה לנושא של  שליטה כלכלית בכספים של חסויים והיעדר יכולת של חסויים לפעולות כלכליות בסיסיות; גב’ ריבי צוק, שופטת בדימ’ נציגת ארגון עוצמה פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש דיברה על המפגש בין רצון האדם לטובתו; רונן גיל, פעיל חברתי באס”י – קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל הגיב למתח בין טובה לרצון וציין כי הוא לא סבור שקיים מתח אלא המתח הלקוח מתוך הגישה הביקורתית למוגבלויות הוא בין רצון האדם כאינדיקציה הטובה ביותר לטובתו ובין התפיסה החיצונית, הפטרונית והפטרנליסטית של אחרים בסביבתו – את טובתו; עו”ד  איילת ששון ממשרד הרווחה התייחסה למורכבות וועדות ההחלטה ועל מרכיב ההגנה על חסויים.

ומה הלאה

השלב הבא, לאחר ההכרה בכך שהתמיכה בקבלת ההחלטות היא מודל נכון וחשוב לאנשים עם מוגבלות נותר לקדם את הנושא בחקיקה. עמותת אנוש משתתפת בדיונים הנעשים כעת בוועדת החוקה לקידום השינויים בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אותו מוביל משרד המשפטים והיא פועלת כחלק מהקואליציה לקידום כשרות משפטית הקוראת להטמעה בחוק של פרק התמיכה בקבלת החלטות. עוד על קואליציית הארגונים ניתן לקרוא בקישור זה. 

ואיפה זה פוגש אותנו, העוסקים בשיקום?

תמיכה בקבלת החלטות הוא תחום הנושק לתחום השיקום ומתכתב איתו. זהו מודל ראשוני להפעלה, אולם הוא רלבנטי במיוחד בהקשר של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשי. בהקשר זה חשובה החשיבה החדשה בדבר חלופות שיוכלו לחזק אנשים עם מוגבלות נפשית ולהביאם לידי מימוש ועצמאות מירבית, במצבים נפשיים שונים אשר תמיכה בקבלת החלטה היא אחת מהם. אני סבורה כי עובדי השיקום בעמותת אנוש תומכים יום יום בהחלטות המתמודדים המסתייעים בהם, מתוך ראייה הרואה במתמודד כאחראי על חייו וכמי שיודע הכי טוב מה רצונו. כדי לסייע בכך – אנחנו כאן. יהיה מעניין לראות כיצד יתפתח מודל קבלת ההחלטה מבחינה מקצועית.

 

תאריך: | מאת: valigar