ראשי / Blog / חשבון נפש

חשבון נפש

עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו (מסכת יומא)

 

דרש רבי אלעזר בן עזריה “מכל חטאתיכם לפני ה’ תטהרו” – עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו (יומא ח, ז(

 

חכמינו נדרשו לפרשנות הסוגיה התלמודית המובאת בציטוט וחלק מהפרשנויות רואות בבקשת הסליחה המלאה, ככזו המצוי בה מימד פומבי בעל הד ציבורי. ואולי אם נאמר אותן בקול, נזכה לכפר עליהן, ולהתחיל מחדש.  השנה שחלפה טמנה בחובה התפתחויות אדירות בתחום בריאות הנפש. חלקן התפתחויות שהציבור הרחב רק החל להיות חשוף אליהן, ועם זאת יש בהן השפעה מכרעת על האופן בו החברה הישראלית מאפשרת לאנשים עם מוגבלות נפשית לקיים חיים מלאים בעלי משמעות ומימוש עצמי.

 

בימים אלה, ימי התשובה וחשבון הנפש הפותחים את חודש המודעות לתחום בריאות הנפש, נודדות מחשבותי אל מחוזות סליחה רחבים יותר. אל תפקידנו כחברה, כעמיתים, כשכנים, כשותפים לתכנון כיווני העתיד של החברה האזרחית בישראל.

כאזרחית המדינה והחברה הישראלית וכמי שעומדת בראש ארגון בריאות הנפש הגדול בישראל אני מרגישה חובה מצפונית לבקש סליחה – בשמי ובשם כל העוסקים בתחום מאז קום המדינה ועד היום, ממתמודדים עם מגבלה נפשית ומבני ובנות המשפחות שלהם.

סליחה שלאורך שנים הגדרנו אתכן ואתכם רק על פי המחלה עמה אתם מתמודדים;

סליחה שעדיין לא הצלחנו להסיר את מחסום הבושה, ואף שבריאות הנפש היא הסיפור של כולנו סליחה שכה מעטים מעזים להכיר במצבם, למצות את זכויותיהם ולקבל סיוע.

סליחה שלא הצלחנו להכחיד מהשפה את השימוש הנלוז במילים הרסניות ופוגעניות, “חולי נפש”, “משוגע”, “לא נורמאלי”. מילים שהן קללת שגורות בפי כל – גם בפי ח”כ וגם בפי ילדים של בית רבן.

סליחה שלקח זמן רב להבין שהמחלה אינה זו שמגדירה אתכם ושכושר השיפוט וקבלת ההחלטות שלכם לגבי מהלכים בחיים שלכם ראויים להערכה. סליחה ששנים רבות, החלטנו עבורכן ועבורכם ועל כך שלא בדקנו מה דעתכן ודעתכם, מה טוב לכן ולכם;

סליחה שהטלנו ספק ביכולת שלכם ושהגבלנו מבלי משים את האפשרות שלכם להשתתף בחיי הקהילה.

סליחה שעסקנו שנים בשיקום, בשילוב ולא עסקנו בשותפות.

סליחה שחלף דור עד להחלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על תחום בריאות הנפש, על כך ששנים רבות בתי חולים ומרפאות פסיכיאטריות פעלו תוך ריחוק וניתוק מהחברה, מהממסד הרפואי, מהמענים הקהילתיים שכ”כ מגיעים לכם ואפילו לא ידעתם.

סליחה לבני ובנות המשפחה שלכם על כך ששנים הוטחה בהם האחריות למצבכם, ששנים לא היו מענים גם עבורכן/ם, שעדיין קשה לציבור הרחב ולממשלה להכיר בצרכיכם ובחוויות חייכן;

סליחה על כך שתחום בריאות הנפש מצוי עדיין בשולי הציבוריות הישראלית;

סליחה על כך שזכויותיכם אינן מקבלות את המקום הראוי בעוגת התקציב ובתכניות הממשלה – רפואית וחברתית;

 

וסליחה מיוחדת על הראיה המתנשאת שלנו כחברה, הן כלפיכם המתמודדים והן כלפי בני המשפחות, במקום להעריך ולכבד, במקום למצוא בכם מקור להשראה.

אני מייחלת לשנה של בריאות, בריאות בתודעה הכללית, החברתית, המשפטית והרפואית בישראל, שנה של החלמה ממחלת השיפוטיות ומהמבט המרחם. שנה בה נשכיל להמיר את השיפוטיות לאהבה עמוקה וכנה, ולהשראה נוסכת כוחות.

 

 ד”ר הלה הדס, מנכ”לית  עמותת אנוש לבריאות הנפש.

 

 

תאריך: | מאת: valigar