ראשי / Blog / בקיץ מתאבדים יותר: כל המידע על התאבדויות בישראל

בקיץ מתאבדים יותר: כל המידע על התאבדויות בישראל

בקיץ מתאבדים יותר; אנשים מעדיפים להתאבד בחנק מאשר בירייה; יותר גברים מתאבדים מנשים; עולים מתאבדים יותר; חצי מהנשים המתאבדות עושות זאת לפני גיל 24; בארץ מתאבדים פחות מאשר באירופה

(אלו הממצאים העיקריים שמפרסם משרד הבריאות בדו”ח מיוחד שפרסם על היקף תופעת האובדנות בישראל)

התאבדות בקרב בני 15-24

 • התאבדות מהווה כאחוז אחד מכלל הפטירות של בני 15 ומעלה. אחוז ההתאבדות מכלל הפטירות גבוה יותר בקרב בנים (1.8%) מאשר בקרב בנות (0.8%) בשנים 2009-2011
 • בקרב צעירים בגילאים 15-24, חלקן של ההתאבדויות מכלל הפטירות הגיע ל17% בשנים 2009-2011, כאשר בקרב בנים האחוז היה 18% ובקרב בנות 13%.
 • שישי מכלל ההתאבדויות בשנת 2011 הם של בני הגילאים 15-24.
 • בגילאים אלה – התאבדות מהווה סיבת המוות השנייה בקרב בנים וסיבת המוות השלישית בקרב בנות.
 • התאבדות מהווה כעשירית (9%) מכלל מקרי האובדנות (כוללים ניסיונות וכאלה שהסתיימו במוות).
 • אחוז ההתאבדויות גבוה יותר בקרב זכרים 16% לעומת 3% בקרב נקבות.
 • שיעור ההתאבדות בקרב בני 15-17 עומד על 2.3% לעומת גילאי 18-24 שם הינו עומד על 11% (בשנים 2009-2011), כמו כן, בגילאי 22-24 נרשם שיעור של 11.4%. מדובר בירידה לעומת שיעור של 16.7% בקרב בני 18-21 בשנים 2001-2003. בדוח רשום כי אולי ניתן לייחס ירידה זו להעלאת מודעות לפעולות מניעה בצבא כמו תכניות למניעת אובדנות על ידי הגבלת הנגישות לנשק.
 • שיעור ההתאבדות הגבוה ביותר בקרב המגזר הערבי נרשם בקרב בני נוער בגילאי 15-24

התאבדות בקרב מבוגרים

 • שיעור ההתאבדות במגמת ירידה ממחצית שנות ה-90 בכל קבוצות הגיל (גברים ונשים). השיעור הנמוך ביותר נרשם בשנים 2006-2007 ועלה בשלושת השנים שלאחר מכן.
 • שיעור ההתאבדות עולה עם הגיל במיוחד בקרב זכרים, השיעור בקרב צעירים עד גיל 45 נמוך מהשיעור בקרב בני 75 ומעלה(22%).
 • בקרב נשים בגיל 75 ומעלה, ירד השיעור מ-20.6% (ל-100 אלף איש) בשנים 1994-1995 לחמישית מהשיעור: 3.7 בשנים 2009-2011.
 • בעוד שאצל נשים נרשמה ירידה באחוז ההתאבדויות בגילאים 64 ומעלה (ירידה מסביב 9% ל- סביב ה-3%) בשנים 2009-2011, אצל גברים בגילאים אלה נשאר אחוז ההתאבדויות ללא שינוי משמעותי.

התאבדות בקרב עולים

 • בעשור שבין 2000-2010 נרשמו שיעורי התאבדות גבוהים יותר בקרב קבוצת העולים לעומת אוכלוסיות אחרות. כשליש מההתאבדויות בישראל היו של עולים. כרבע מתוכם של עולים מרבית המועצות לשעבר שעלו משנת 1990 והילך, וכ 3%-8% מקרב עולי אתיופיה שעלו משנת 1980.
 • בשנים אלו נרשמו 1,393 התאבדויות בקרב עולים בני 15 ומעלה, מתוכם 77% ילידי ברית המועצות לשעבר ו-17% עולי אתיופיה. בשנת 2011 היו 121 התאבדויות עולים.
 • שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב גברים עולים מאתיופיה גבוה פי 3.9 בהשוואה ליהודים ואחרים שאינם עולים, וגדול פי 2.2 בהשוואה לעולים מברית המועצות לשעבר בשנים 2009-2011.
 • שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב גברים עולי בריה”מ גבוה לעומת יהודים ושאינם עולים פי 1.6-2.1 מתחילת שנות ה2000. בגילאי 15-24 מדובר בשיעור הגדול פי 2.4, בגילאי 25-44 פי 2.3. בגילאי 45-64 מדובר פי 1.3 ובגילאי 65 ומעלה פי 1.4
 • נרשמה מגמת ירידה בשיעור ההתאבדות בקרב עולי אתיופיה ממחצית שנות האלפיים.

מצב משפחתי

 • שיעור ההתאבדות של נשואים בין 24-64 נמוך בהשוואה ללא נשואים אצל גברים ונשים.
 • שיעור ההתאבדות בקרב גרושים/ות בגילאי 25-44 גבוה בהשוואה לנשואים ורווקים: פי 8.2 בהשוואה לנשואים ופי 1.9 בהשוואה לרווקים בקרב גברים. בקרב נשים- פי 5.6 מול נשואות ופי 0.9 בהשוואה לרווקות.
 • שיעור ההתאבדות בקרב רווקים גבוה מאשר בקרב אלו הנשואים בגילאים 25-44: אצל גברים- פי 4.3 ואצל נשים פי 6.2 בשנים 2009-2011.
 • שיעור ההתאבדות בקרב גרושים בגילאים 45-64 גבוה פי 4.6 לגברים ופי 2.2 לנשים בשנים 2009-2011.
 • אצל גברים רווקים בגילאים 45-64 שיעור ההתאבדות גבוה פי 4.1 מאשר אצל נשואים, בשנים 2009-2011.
 • בשנים 2009-2011 שיעור ההתאבדות של גרושים בגילאים 45-64 עלה על זה של הרווקים (בניגוד לשנים 2008-2010)

פיזור גיאוגרפי

 • שיעור ההתאבדות המתוקנן לפי גיל גבוה לגברים יהודים במחוז חיפה ונמוך במחוז ירושלים ויהודה ושומרון.
 • שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל של יהודים ואחרים היה גבוה יותר: בנפות יזרעאל 18.2 (לאוכ’ של 100 אלף), חדרה 16.6, רחובות 15.7, באר שבע 15.3 ותל אביב 15.2 ונמוך במחוזות ירושלים יהודה ושומרון. בשנים 2002-2011, שיעור התאבדות מתוקנן לגיל גבוה נרשם בערים טבריה, בת ים, תל אביב-יפו, אילת, חדרה, באר שבע, נצרת עילית, קרית ביאליק, נס ציונה, הרצליה, עפולה, פר סבא, קריית מוצקין, קרית אתא, קרית ים, חולון, רחובות, חיפה, ראשון לציון, לוד וכרמיאל

שיטת התאבדות

 • אופן ביצוע ההתאבדות השכיח ביותר בכל קבוצות הגיל הינו תליה או חנק ואחר כך, שימוש בנשק לסוגיו.
 • בשנים 2009-2011 יותר ממחצית ממעשי ההתאבדות של גברים בוצעו באמצעות תליה או חנק (56%) 13% עם נשק לסוגיו ו-11% בקפיצה. בקרב נשים 37% השתמשו בתליה או חנק, 23% בקפיצה, 9% בהרעלה ו-6% באמצעות נשק לסוגיו.
 • שיעור ההתאבדות בקרב גברים דרך שימוש בכלי נשק במגמת ירידה ממחצית שנות ה2000 במיוחד בקרב בני 15-24.
 • מתחילת שנות ה-90 ועד שנת 2006 שימוש בנשק היה בשיעור הגבוה ביותר בקרב מבצעי התאבדות, משנת 2006 התאבדות באמצעות חנק שכיחה יותר.

עונתיות

 • שכיחות ההתאבדות הגבוהה ביותר באופן כללי היא לפי שיעור: חודש ינואר ולאחר מכן בחודשי ספטמבר, מאי ויולי
 • בקרב בני נוער בגילאי 15-24, שכיחות ההתאבדות הגבוהה ביותר נרשמה בחודשים ינואר, מאי וספטמבר.

נתונים מהעולם

 • שיעור ההתאבדות בישראל המתוקנן לגיל נמוך מהממוצע של מרבית מדינות אירופה. (בהשוואה ל-31 מדינות).
 • שיעור ההתאבדות בקרב צעירות בגילאים 15-29 נמוך לממוצע האירופי, בעוד שבקרב זכרים הינו קרוב לממוצע.
 • שיעור ההתאבדות בקרב בני 24-64 נמוך מהממוצע האירופי בקרב שני המגדרים. בגילאים 65 ומעלה שעיור עדיין נמוך מהממוצע האירופי אך הפער מצטמצם (דירוג 8 מהסוף בשני המגדרים).
 • משנות ה-90 נרשמה ירידה בשיעור ההתאבדות במדינות האירופיות. בישראל נרשמה מגמה דומה רק בקרב נשים בעוד שאצל גברים השיעור נשאר יציב יחסית.

ניסיונות התאבדות

 • לפי הרישום בבתי חולים: בשנת 2012 נרשמו 6159 ניסיונות התאבדות במחלקות לרפואה דחופה. מדובר בעליה לעומת הממוצע בשנים 2004-2012 (כך רשום במקור ד.א.) של 5300 מקרים בשנה. בשנה זו נרשמה עלייה בקרב נשים וגברים.
 • בקרב נשים נרשם שיעור ניסיונות התאבדות של פי 1.3-1.5 מגברים
 • שיעור ניסיונות ההתאבדות הגבוה ביותר נרשם בקרב בני נוער בגילאים 15-24 אצל בנות, ו18-21 בקרב בנים. השיא נרשם בשני המינים בגיל 19.
 • שיעור הניסיונות האובדניים עד גיל 18 גבוה יותר אצל בנות. השיעור אצל בנות 14 הוא פי 7, בני 15-16 פי 5-6, בגילאים 12-13 ו-17 פי 4. גם בגילאי 22-31 ישנם יותר ניסיונות בקרב נשים- פי 1.4-1.9. לאחר גיל 35 הפער הזה מצטמצם עד שנהיה לא משמעותי.
 • שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב בני 18-24 במגמת עלייה, במיוחד בקרב בני 18-21. לעומת ירידה בגילאי 15-17 בשנים 2004-2012.
 • בשנת 2012 נרשמו 2359 ניסיונות אובדנות בקרב בני 15-24. 1419 של בנות ו-940 לבנים.
 • ניסיונות האובדנות של בני נוער עד גיל 24 מהווים 46% מכלל הניסיונות האובדניים בקרב נשים ו39% מקרב הגברים.
 • ניסיונות התאבדות בגילאי 18-21 מהווים 26% מכלל הניסיונות בקרב גברים ו21% מקרב הנשים.

אוכלוסייה ערבית

 • שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב ערבים צעירים במגמת עלייה בשנים האחרונות. השיעור מתוקנן לגיל בקרב נשים ערביות גבוה יותר משל נשים יהודיות במיוחד בגילאים 15-44. מדובר בהיפוך היחס בשנים 2010- 2012. בגיל 45 ומעלה השיעור גבוה יותר בקרב יהודים ואחרים.
 • בקרב גברים, שיעור הניסיונות האובדניים גבוה יותר באוכלוסייה היהודית מאשר בערבית. פער זה במגמת צמצום עד גילאי 45 מעלה. בגילאים אלו שיעור הניסיונות האובדניים גבוה בהרבה בקרב גברים יהודים מאשר בקרב גברים ערבים.

עולים

 • שיעור ניסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב עולם מבריה”מ לשעבר משנת 1990 והילך גבוה פי 1.4 לעומת שאר האוכלוסייה ללא עולים. בגילאי 15-24 שיעור זה הוא 1.5.
 • בקרב האוכלוסייה האתיופית, שיעור ניסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל דומה לשיעור באוכלוסייה ללא עולים חוץ מגילאי 15-24שם הינו גבוה פי 1.4.
 • מגילאי 45 שיעור הניסיונות האובדניים בקרב האוכלוסייה היהודית ושאינם עולים גבוהה מהשיעור בקרב עולים מברית המועצות לשער ואתיופיה.

אזור גיאוגרפי

 • מחוזות ונפות: שיעור ניסיונות התאבדות גבוה בכל קבוצות הגיל נרשם במחוז תל אביב בהשוואה לשיעור נמוך במחוז הצפון, ירושלים ויהודה ושומרון.
 • שיעור גבוה נרשם גם בנפת השרון, חיפה, אשקלון ופתח תקווה בהשוואה לשיעור נמוך בנפות יזרעאל, חדרה ורחובות.
 • ישובים: שיעור ניסיונות התאבדות גבוה נרשם בערים בת ים, אשקלון, תל אביב, אילת, לוד, נתניה, גבעתיים, קריית אתא, רמת גן, קריית גת, באר שבע,חיפה, פתח תקווה, נתניה, חולון, רמלה, עכו, כפר סבא, הרצליה, טבריה ונהריה.

עונתיות

 • בחודשי הקיץ נרשמה שכיחות גבוהה יותר של ניסיונות התאבדות בהשוואה לשאר חודשי השנה.
 • בקרב נשים, שכיחות ניסיונות ההתאבדות גבוהה יותר בימי ראשון בהשוואה לשאר ימי השבוע.
 • בקרב גברים, שכיחות ניסיונות ההתאבדות גבוהה יותר בימי ראשון ונמוכה בסוף השבוע בהשוואה לשאר ימי השבוע

ניסיונות חוזרים

 • בשנים 2004-2010- 13% מהפונים לרפואה דחופה בבית חולים עקב ניסיון אובדני חזרו על פעולה זו לפחות פעם אחת תוך שנתיים. 9% ניסו פעמיים תוך שנתיים, 4% ניסו 3 פעמים או יותר.
 • כמחצית מהניסיונות החוזרים נעשו בחצי שנה הראשונה לאחר הניסיון הראשון. באחוזים מצטברים: 3% תוך חודש, 7% תוך חצי שנה, 10% תוך שנה, ו13% בתוך שנתיים.
 • בקרב בני נוער עד גיל 14- אחוז הניסיונות החוזרים גבוה יותר אצל בנות מאשר אצל בנים. בגילאי 15-24 הפער מצטמצם ואילו בגיל 25 ומעלה ישנו היפוך ואחוז הניסיונות החוזרים גבוה יותר אצל בנים.
 • בקרב זכרים בין 25-64, אחוז הניסיונות החוזרים גבוה יותר בהשוואה לאחוז נמוך יותר בקרב בני נוער וקשישים מעל גיל 75.
 • בקרב נשים, אחוז הניסיונות האובדניים החוזרים קטן יותר בגיל 75 ומעלה.

אשפוזים עקב ניסיונות אובדניים

 • כמחצית מהפונים לרפואה דחופה עקב ניסיון אובדני מאושפזים.
 • אחוז האשפוזים גבוה יותר בקרב בני נוער עד גיל 17 בהשוואה לגילאי 18-24.
 • אחוז האשפוזים הנמוך ביותר נרשם בגילאי 18-21 ואח”כ בגילאי 22-24. מגיל 25 ומעלה אחוז האשפוזים עולה ביחס ישיר לגיל.
 • עד גיל 45 אחוז האשפוזים גבוה יותר בקרב נשים, ובגיל 45 ומעלה אחוז האשפוזים דומה בקרב גברים ונשים.
תאריך: | מאת: valigar