ראשי / ועד מנהל – עמותת אנוש

ועד מנהל – עמותת אנוש

יו”ר העמותה – מר עמוס סלע

עמוס סלע

חברי ועד מנהל

מר נתן שרפמן

מר אליאב משה

גב’ ליאורה גביש

מר תומר דן

מר דוד איל

מר אילן אביטל זורמן

גב’ שירלי צוקרמן ברוך

ד”ר מוחמד תאופיק עסלייה

רו”ח ניסים פרג