Home / Service / Society and Leisure / נופש בחו”ל ובארץ

נופש בחו”ל ובארץ

נופש בחו”ל ובארץ

פרויקט הנופש של העמותה החל בשנת 1985 ליעדים בישראל, ובשנת 2003 התרחב גם ליעדים מעבר לים.

הנופש מהווה פלטפורמה נוספת אותה מציע התחום החברתי להעצמה אישית וחברתית ולקידום תהליכי החלמה, דרך חשיפה לאנשים חדשים ותרגול מיומנויות חברתיות, הנאה ומנוחה משגרת היום.

להמשך קריאה על התפישה המקצועית של היציאה לנופש לחץ כאן

יעדי הנופש נקבעים בכל שנה מחדש בהתאם לרצונות המתמודדים ולמשוב המתקבל לאחר כל אחד מהנופשים.

לחוברת הנופש המלאה לשנת 2017

מצפים לראותכם!

רון הורוביץ רכז נופש ארצי, 054-9299607, nofesh@enosh.org.il