קרן שמואל

Services: , ,

שינוי אישי וחברתי בראי הקולנוע, גלית רויכמן מלך אנגלי הסובל מגמגום, סופר ניו יורקי שאינו יודע לנהל סמול טוק ידידותי, אומנת שחורה במיסיסיפי שאיש אינו מקשיב לקולה ויוצרת בריטית שנלחמת על שפיותה ועל הזכות ליצור – כולן דמויות מעוררות השראה, חלקן מבוססות על סיפורים אמיתיים וחלקן פרי הדמיון ההוליוודי. באמצעות המראה הקולנועית נראה כיצד מצליח סיפורו של היחיד לחולל שינוי בקהילה, בין אם זו קהילה קיימת המתועדת בדפי ההיסטוריה, ובין אם זו קהילת הצופים היושבים באולם הקולנוע .

כוחו של הסיפור האישי להביא לשינוי המקרים של צרכנים נותני שירות ואימהות עם מוגבלות פיזית.

הסיפור האישי מהווה את לב ליבו של תפקיד צרכן נותן שירות בבריאות הנפש. ככזה, התפקיד מאפשר לצרכן נותן השירות הזדמנות לתהליך החלמה בו הוא מוצא חוזקות ומשמעות בסיפור חייו, משתמש בסיפור האישי בכדי לסייע לאחרים, ומעמת את הסובבים אותו בהנחות יסוד שיש להם לגבי חולי והחלמה. מר צביקה אידלברג יתאר את מסע ההחלמה והתרומה הייחודית של היותו צרכן נותן שירות, ודר. גליה מורן תתאר רקע ומחקר בנושא צרכנים נותני שירות.

למעלה מ- 50% מהאנשים עם מוגבלות בישראל )גילאי 50 ומעלה( הם נשים. נשים עם מוגבלות שהן גם אמהות נאלצות להתמודד עם אתגרים כפולים וייחודים בהשוואה לאמהות ללא מוגבלות. אתגרים אלה עשויים להשפיע הן על תפקודן הפיזי והן על מצבן הנפשי. לאור זאת, קיימת חשיבות להעלאת המודעות בקרב נותני שירותים, ובכלל זה שירותי הבריאות, לצרכים של אוכלוסייה זאת. ד”ר כרמית-נעה שפיגלמן וגב’ אורנה רוני ידונו בצורך להשמיע את קולן של אמהות עם מוגבלות פיזית כמנוף לשינוי בקהילה. התערבויות מכוונות החלמה ככלי לשינוי והרחבה של העצמי והאחר בשנים האחרונות מתרחב השימוש בהתערבויות מקדמות החלמה, אשר נועדו לקדם היבטים שונים בתהליך ההחלמה של האדם המתמודד עם מחלת נפש. התערבויות מובנות אלו עוסקות בנושאים כגון הכנה לתהליך שיקומי, הפחתת סטיגמה עצמית וניהול המחלה ותהליך ההחלמה. התערבויות אלו מושתתות על גישת ההחלמה ומעמיקות את השימוש
בשפה מקדמת החלמה, כמו גם את השינוי התפיסתי של המתמודד ביחס לעצמו ושל אנשי המקצוע ביחס אליו.

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

החוג לבריאות נפש קהילתית

Faculty of Social Welfare & Health Sciences

Department of Community Mental Health

الكلية لعلوم الرفاه والصحة

قسم صحة النفس الجماهيرية

50913 Mount Carmel, Haifa | 50913 הר הכרמל, חיפה

Phone: 972-4-828-8496 : ‘ טל E-mail: tran@univ.haifa.ac.il : דוא”ל Fax: 972-4-828-8723: פקס

באמצעות התערבויות אלו מתאפשר מפגש עם האדם שמאחורי תדמית החולה, תוך יצירת שותפות והכוונה עצמית של המתמודד.

פאנל זה יציג בקצרה שלוש התערבויות מקדמות החלמה אשר מיושמות כיום בישראל, תוך יצירת שיח עם משתתפים שונים, מתמודדים ואנשי מקצוע, אשר יחלקו עם הקהל את חוויית ההתנסות האישית שלהם מיישום ההתערבויות. גב’ עמית ימין, גב’ פאולה אפשטיין, דר גליה מורן ומשתתפים נוספים שלמדו וחוו את ההתערבויות. הכל פוליטי, מסיפור אישי לעיצוב מדיניות, מר יואב קריים במהלך שנות פעילותי כפעיל לקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכחבר רשמי בפורומים שונים לקביעת מדיניות, עסקתי בנושאי רוחב ועומק מתוך שימוש בנרטיב האישי שלי כאדם המתמודד עם מוגבלות ועם השלכותיה החברתיות. בניסיון מתמיד להתחקות אחרי הגורמים המניעים אותי לפעולה, חוויות ההדרה שחוויתי, הגורמים להן והמענים האפשריים בכדי לייצר הזדמנות ולגיטימציה להשתתפות מלאה ומכובדת בחברה הישראלית לי ולציבור אליו אני משתייך. הרצאה תתייחס במקביל לתפיסות חברותיות עמוקות ותאורטיות אך גם לאותו ילד הנאבק לזכותו לשחק בארגז החול השכונתי ובכך אעמת את המציאות עם התאוריה ולא פחות חשוב מזה את התאוריה עם המציאות.