Home / Branches

Branches

אום אל פאחם
אום אל פאחם

סניף אנוש באום אל פאחם הוקם בשנת 1987 במטרה לספק מענה שיקומי לאוכלוסיית המתמודדים עם פגיעה נפשית באום אל פאחם ובסביבתה. במסגרות הסניף ניתן מענה שיקומי בתחום התעסוקה – מועדון תעסוקתי גברים ומועדון תעסוקתי לנשים ופרויקט תעסוקה נתמכת – ומענה חברתי בתחום הפנאי (מועדון חברתי).

אילת
אילת

סניף אנוש אילת פועל מזה כ-18 שנה. הסניף מעניק למתמודדים בעלי מגבלה נפשית הזדמנויות שיקומיות במרחב טיפולי מדריך, תומך ומחזק. כמו כן מציע הסניף את השירותים המקצועיים המתקדמים ביותר, אשר יסייעו למתמודדים לממש את יכולתם.