Home / Blog / 2015 / May
Panic or phobia? Complete Guide to anxiety disorders

מהמפורסמות הוא ש”החיים קשים”, ש”מי שנולד יש לו מה להפסיד”, וש”רק טיפשים לא דואגים”. כל האמירות האלה מצביעות על כך שדאגה, פחד וגם חרדה הם חלק טבעי מן החיים. הפחד, כידוע, הוא רגש הישרדותי טבעי. התחושות הגופניות בעת פחד – לב הולם, דופק גבוה, לחץ דם מוגבר ואישונים מורחבים – הן תוצאה של הפרשת אדרנלין… Continue reading ›